Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

Het aantal scholieren dat vanuit het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs doorstroomt naar het mbo is vanaf schooljaar 2010-2011 tot en met 2015-2016 gedaald. Een evaluatierapport over passend onderwijs van het door het NRO gefinancierde onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs toont dat aan. Dat meldt VOS/ABB.

De daling van de doorstroom geldt met name vanuit het vmbo-b lwt ass (leerwerktrajecten autismespectrumstoornis). Daar was in de afgelopen jaren sprake van een daling van 3,4 procent. Een daling van rond de 3 procent gold ook voor leerlingen die vanuit het vso en praktijkonderwijs naar het mbo doorstroomden.

Een iets lichtere daling was te zien in het aantal leerlingen dat vanuit het vmbo-b een vervolgopleiding op mbo-niveau koos: 1,3 procent. Verder toont het evaluatierapport aan dat ook de doorstroom van havo-scholieren naar het mbo met zo’n 2,5 procent is gedaald. 0,2 procent daling is er bovendien te zien voor wat betreft de doorstroom van vwo-leerlingen naar het mbo.

In de periode 2010-2011 tot en met 2015-2016 was de doorstroom vanuit vmbo-k en vmbo-t naar het mbo echter stabiel. Het volledige rapport van Evaluatie Passend Onderwijs is hier te raadplegen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids