Normal_normal_tegelzetten_tegel_mbo_vakmanschap_bouw_ambacht_gereedschap

Minister Van Engelshoven van Onderwijs en Ton Heerts, voorzitter van de MBO raad, zetten onlangs hun handtekening onder het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’. In dit akkoord staat nieuwe afspraken tussen het kabinet en de mbo-sector die moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het mbo als beroepsonderwijs voor iedereen. Heerts schrijft vandaag in een opiniestuk in Trouw ook gemeenten baat hebben bij dit akkoord. Gemeenten kunnen hiermee namelijk in gesprek met het beroepsonderwijs om de banden tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt strakker te trekken. Dat meldt de MBO raad. 

Heerts ziet het als de verantwoordelijkheid van gemeenteraadsleden om te investeren in beroepsonderwijs en afspraken in het bestuursakkoord na te komen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen al enkele jaren om een betere aansluiting tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. En hoewel daar al enkele praktijkvoorbeelden van zijn, is het ook aan de gemeenten om hier hun steentje aan bij te dragen. Bijvoorbeeld door de zogenoemde vroegpluk tegen te gaan en minimaal een startkwalificatie te stimuleren onder jongeren.

“Het belang van gemeentelijke betrokkenheid bij het mbo gaat verder dan het leveren van de noodzakelijke financiële voorwaarden. Met contacten binnen zowel het onderwijs als de regionale bedrijvigheid verkeert de lokale overheid in een ideale positie om de juiste poppetjes aan elkaar te verbinden", aldus Heerts. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids