Normal_differential-calculus-2820657__340

Docentenstages behoren steeds vaker tot de gangbare praktijk in het mbo. Meestal loopt de docent mee met een ervaren medewerker, maar een verdiepende stage wordt ook veel gedaan (30 procent). De docent zelf is meestal degene die het initiatief neemt tot een docentenstage. Dit blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Dit meldt de MBO Raad.  

In opdracht van de MBO Raad onderzocht het Kohnstamm Instituut op welke wijze en in welke mate mbo-docenten een stage volgen in de beroepspraktijk van de opleiding waaraan zij verbonden zijn. Uit het onderzoek blijkt dat docentenstages in het mbo steeds gangbaarder worden, vooral bij de bedrijfstakgroepen Zorg, Welzijn en Sport, Techniek en Gebouwde Omgeving en Voedsel, Groen en Gastvrijheid. In de meeste gevallen houdt de docentenstage in dat een docent meeloopt met een ervaren medewerker of onder begeleiding werkzaamheden uitvoert (verkennende stage). Ruim 30% van de ondervraagde docenten volgt een meer verdiepende stage. Onder docenten is de tevredenheid over de verkennende stage het hoogst.

Vrijwel alle docenten geven aan dat hun stage nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden heeft opgeleverd. Ook hebben zij deze nieuwe kennis toegepast in hun eigen onderwijs en/of gedeeld met collega’s. Ruim twee derde van de scholen biedt faciliteiten aan zoals uitroosteren, regelen vervanging en een reiskostenvergoeding wanneer een docent stage loopt. Docentenstages zijn bij twee derde van de scholen onderdeel van het hr-beleid. Nog maar een beperkt aantal bedrijven en O&O-fondsen biedt actief .docentenstages aan. Ook is de betrokkenheid van bedrijven bij de voorbereiding van de stage beperkt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids