Normal_deltawerken_zeeland

Vandaag is de intentieovereenkomst getekend voor het Joint Research Center, een gezamenlijk laboratorium met voorzieningen voor mbo, hbo en wo. Het centrum biedt een goede basis voor samenwerking met bedrijven. Het Joint Research Center is een mijlpaal voor Campus Zeeland. Met het Joint Research Center komt opnieuw een van de projecten van het programma ‘Zeeland in stroomversnelling ’ tot uitvoering; het investeringsprogramma van Rijk en regio om de economische structuur van Zeeland te versterken. Dit meldt provincie Zeeland.

Onder de noemer Campus Zeeland werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven binnen Zeeland samen aan de versterking en vernieuwing van de Zeeuwse economische sectoren. Dat doen ze door nieuwe onderwijs- en onderzoeksvoorzieningen te realiseren, die passen bij Zeeland. Ze proberen het onderwijs zo in te richten, dat het past bij de bestaande bedrijvigheid in de provincie. Bijvoorbeeld door tijdens studies te zorgen voor goede praktijkopdrachten. En door ondernemers, studenten en onderzoekers bij elkaar te brengen.

Het Joint Research Center gaat oplossingen zoeken voor vraagstukken die relevant zijn in een deltagebied als Zeeland. De focus ligt op de thema’s water, energie en food/biobased economy. Hoe beschermen we Zeeland tegen het water, hoe genereren we nieuwe vormen van energie, hoe produceren we voedsel in een veranderende delta? De opgedane kennis kan toegepast worden in tal van bedrijven. Op die manier is het JRC het bindmiddel tussen de kennisinstellingen, researchfaciliteiten en het bedrijfsleven in de ruime Deltaregio.

Kennis en innovatie is een belangrijke pijler om de economische structuur van Zeeland te versterken. Door de koppeling tussen onderzoek en praktijk verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Dat versterkt de Zeeuwse economie. De partijen willen Zeeland internationaal positioneren als living lab, want hier studeert men door ervaring op te doen in de praktijk.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids