Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Het ministerie van onderwijs stelt via het NRO financiering beschikbaar voor twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het mbo. Deze werkplaatsen zijn een samenwerking tussen één of meer mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen. De call for proposals wordt in de eerste helft van 2018 gepubliceerd. Dit meldt NRO.

Binnen een werkplaats bepalen de deelnemende organisaties gezamenlijk waarnaar onderzoek wordt uitgevoerd en hoe dit wordt opgezet. Het doel is een duurzaam samenwerkingsverband tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen tot stand te brengen, en de kwaliteit van de onderwijspraktijk te verhogen. In het primair en voortgezet onderwijs lopen al pilots met dergelijke werkplaatsen.
 
Er zijn twee thema’s voor de twee werkplaatsen bepaald: één voor ict en één voor burgerschap. Het ministerie van onderwijs stelt hiervoor in totaal 800.000 euro beschikbaar. Ze zullen twee jaar duren met de intentie van een verlenging. De voorwaarden waaraan (voorstellen voor) de werkplaatsen moeten voldoen, worden nog vastgesteld. In elk geval zal gewerkt worden met intentieverklaringen, aanvragen en interviews met de aanvragers.
 
Actuele informatie hierover is te vinden via https://www.nro.nl/werkplaatsen-onderwijsonderzoek.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids