Normal_mbo_leerlingen_koks_horeca_koken_keuken_praktijk_vmbo

Jongeren met een startkwalificatie (een diploma op minimaal mbo2-, havo- of vwo-niveau) doen het beduidend beter op de arbeidsmarkt dan degenen zonder startkwalificatie. Dit blijkt uit een vandaag verschenen studie van het Centraal Planbureau, waarvoor 230.000 jongeren gedurende negen jaar zijn gevolgd in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Deze conclusie geldt voor hen op alle onderzochte arbeidsmarktuitkomsten: werk, economische zelfstandigheid, baanzekerheid (vaker een vast contract) en werkzekerheid (meer tijd werkend doorgebracht na afstuderen). Dit meldt CPb.

Zo hebben de onderzochte jongeren met een mbo2-diploma anderhalf keer zo vaak een baan als jongeren met een lager (of geen) diploma. Ze zijn ook vaker economisch zelfstandig. Dit komt niet alleen omdat ze vaker een baan hebben, maar ook omdat ze met die baan vaker dan lager gediplomeerden een maandloon boven bijstandsniveau verdienen. De jongeren met diploma’s boven startkwalificatieniveau - zoals mbo3, mbo4 en hoger onderwijs - doen het nog beter op de arbeidsmarkt. 
 
De studie geeft daarnaast inzicht in de uitval in mbo2 en mbo3. Jongeren blijken minder vaak uit te vallen dan gedacht. Zo blijkt 10 procent van de jongeren die zich inschrijven voor mbo3, weliswaar geen mbo3-diploma te halen, maar uiteindelijk wel een hoger diploma, meestal mbo4. Ook schrijft bijna 20 procent van de mbo2-leerlingen die uiteindelijk wel een diploma halen, zich tussentijds een jaar of langer uit het onderwijs uit, waarna ze zich toch weer inschrijven en het diploma alsnog halen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids