Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Vanaf 1 augustus van dit jaar gaan er voor vakinstructeurs vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheidseisen gelden. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs. De bekwaamheidseisen zijn ontwikkeld door de beroepsvereniging voor opleiders in het mbo. Dat meldt Rijksoverheid.

Een groot deel van het onderwijzend personeel in het mbo is afkomstig uit het bedrijfsleven. Dit geldt voor veel docenten, maar vooral ook voor de vakinstructeurs. Zij zijn van groot belang omdat zij de praktijkervaring de klaslokalen in brengen en de studenten begeleiden in het oefenen van vakvaardigheden. 

Minister Van Engelshoven ziet deze bekwaamheidseisen als erkenning voor het werk dat de vakinstructeurs op de mbo’s laten zien. "Doordat de instructeur van de toekomst moet voldoen aan deze eisen weet je zeker dat hij of zij niet alleen beschikt over de juiste dosis vakkennis, maar dat ze ook in staat zijn om die goed over te brengen op de studenten. Hiermee zijn de instructeurs volwaardig lid van de onderwijsteams en zijn we zeker van goede onderwijskwaliteit."

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids