Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Het door het ministerie van Onderwijs gefinancierde project LOB Gelijke Kansen gaat volgende maand van start op twaalf mbo-vestigingen. Het project is erop gericht om studenten beter voor te bereiden op een stage, baan of eventuele vervolgstudie. Dat meldt de MBO Raad.

Voordat de twaalf mbo-scholen zich aanmeldden voor het project hebben zij in oktober van vorig jaar al verkennende gesprekken gehad met een speciaal projectteam. In die gesprekken werd besproken of de wensen en mogelijkheden van de onderwijsinstellingen goed genoeg passen bij de doelstellingen van LOB Gelijke Kansen.

Nu het project in februari van start gaat, kan er op de deelnemende scholen door middel van allerlei traningen worden nagestreefd om de kansengelijkheid tussen jongeren te verbeteren. Die trainingen richten zich bijvoorbeeld op de competenties werkexploratie, netwerken en loopbaansturing.

De mbo-scholen die deelnemen aan LOB Gelijke Kansen zijn ROC Friese Poort, Friesland College, Drenthe College, Deltion College, ROC A12, ROC Nijmegen, ROC de Leijgraaf, Summa College, ROC Top, Grafisch Lyceum Rotterdam, Da Vinci College en ROC Flevoland.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids