Normal_website_computer_laptop

Het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt invoering herziene kwalificatiestructuur (ihks) gaan per 1 januari van het nieuwe jaar samen verder als Kennispunt Onderwijs & Examinering. Behalve de naam verandert er inhoudelijk niet zo veel; er worden dezelfde vertrouwde diensten geboden. Dat meldt het Servicepunt examinering mbo.

Het Kennispunt Onderwijs & Examinering beschikt over kennis en expertise wat betreft de nieuwe wet- en regelgeving rondom onderwijs en examinering. Ook houdt men zich bezig met het ontwikkelen van handreikingen en er worden voor docenten, teamleiders en beleidsmedewerkers regelmatig workshops en kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd.

Tegelijk met met de naamsverandering wordt er een nieuwe website gelanceerd. Op deze overkoepelende site is vanaf dan alle informatie over examinering in het mbo te vinden. Het Kennispunt Onderwijs & Examinering wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs en is bij de MBO Raad gehuisvest.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids