Kennisnet helpt inspelen op veranderingen in de mbo-markt

Het Kennisnet heeft een artikel gepubliceerd met de titel ‘Mbo-markt in beweging’ waarmee zij mbo-instellingen helpt in te spelen op ontwikkelingen binnen de leermiddelen- en arbeidsmarkt en samenleving. Tevens heeft zij de publicatie ‘Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo’ uitgebracht, waarin uitleg te vinden is over de actuele regelgeving. Dit meldt het Kennisnet.  

In het rapport ‘Mbo-markt in beweging’ wordt inzicht gegeven in de recent marktontwikkelingen. Uit het rapport blijkt bijvoorbeeld dat mbo-instellingen tegenwoordig goed bezig zijn met het professionaliseren van het beleid voor onderwijsbenodigdheden. Het zal nog enkele jaren duren voor het helemaal duidelijk is wat de juiste balans is in het aanbieden van schoolboeken en digitaal materiaal.

Het gebruik van digitale leermiddelen sluit goed aan bij de wens van mbo-instellingen om eigentijds en gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. De markt reageert op deze veranderende vraag, waardoor het aanbod van lesmateriaal in beweging is. Maar naast inzicht in de markt, is het ook belangrijk dat scholen zich bewust zijn van de regelgeving. Kennisnet roept om die reden mbo-instellingen op om nog eens kritisch te kijken naar het leermiddelenbeleid en na te gaan of deze voldoet aan de regelgeving. De publicatie ‘Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo’ kan hierbij helpen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids