Normal_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed
Het verzuimbeleid bij de opleiding logistiek van het ROC Zadkine in Rotterdam rammelt. Veel leerlingen volgen de lessen in het rooster niet, maar het verzuim wordt vrijwel niet geregistreerd. Volgens medewerkers worden alle mbo-leerlingen zelfs standaard aan het begin van de dag als aanwezig gemeld, of ze er nou zijn of niet. Dit blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS, zo meldt de NOS.
De Onderwijsinspectie deed in juni onderzoek naar de roc naar aanleiding van het naar buiten komen van examenfraude door docenten van het Zadkine College. Ook bekeek de inspectie signalen van een ondeugdelijke aan- en afwezigheidsregistratie bij de opleidingen Logistiek. In een rapport van eind september constateerde de inspectie dat “de aan- en afwezigheidsregistratie bij de onderzochte opleidingen niet deugdelijk en niet betrouwbaar is”. Het veelvuldig verzuim leidt volgens de inspectie tot een ernstige situatie met een groot risico op uitval van kwetsbare studenten.
 
ROC Zadkine kreeg daarom van de Onderwijsinspectie drie maanden de tijd om de tekortkomingen te herstellen. Daarna zal de inspectie de genomen maatregelen weer onderzoeken. Is dit nog onvoldoende, dan kan de inspectie een boete opleggen. 
 
Volgens ROC Zadkine heeft de opleiding logistiek inmiddels nieuwe leidinggevenden aangesteld en zou er al minder verzuim zijn. Dit zou de Onderwijsinspectie ook al hebben geconstateerd. De medewerkers die met de NOS spraken, zeggen echter dat de problemen niet opgelost zijn: het verzuim wordt nog niet naar behoren geregistreerd ondanks eerdere klachten, en er zijn nog steeds veel studenten die spijbelen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids