Normal_werk_stage_praktijk

Leerwerkintermediairs spelen steeds vaker een rol op de arbeidsmarkt bij het opleiden van mbo-studenten. De vertegenwoordigers van de leerwerkintermediairs hebben daarom besloten het Keurmerk Leerwerkintermediair uit te geven via STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche). Het keurmerk heeft tot doel om voor scholen, studenten en leerbedrijven inzichtelijk te maken of zij met een goede leerwerkintermediair te maken hebben. Dit meldt MBO Raad.

Naar schatting één op de tien bbl-studenten is in dienst bij een leerwerkintermediair. Zij voeren de bpv-werkzaamheden uit bij een erkend leerbedrijf, maar hebben een dienstverband met de leerwerkintermediair. Als formele werkgever vervult deze een belangrijke rol in het waarborgen van een kwalitatief goed leerwerktraject, in afstemming met de school en het leerbedrijf. In Nederland staan er naar schatting tussen de 12.000 en 15.000 leerwerkintermediairs geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, waarvan 2500 leerwerkintermediairs zijn aangesloten bij STOOF. 
 
Leerwerkintermediairs komen in aanmerking voor het keurmerk van STOOF op basis van onafhankelijk getoetste criteria. Deze criteria zijn in nauw overleg met SBB en de MBO Raad tot stand gekomen. Het Keurmerk Leerwerkintermediair staat voor een veilige en kwalitatief goede bpv voor uitzendkrachten en toets onder andere op begeleiding en (her-) plaatsing bij een relevant en erkend leerbedrijf. Het keurmerk is aanvullend op de erkenning door SBB en respecteert de wettelijke verantwoordelijkheden van scholen, studenten en leerbedrijven ten aanzien van de bpv.
 
Vanaf nu kunnen leerwerkintermediairs zich aanmelden voor het keurmerk via de website van STOOF. De eerste keurmerken zullen op 1 december worden uitgereikt. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids