Logo_mbo_raad__logo

De slaag-/zakregeling voor keuzedelen in het mbo wordt voorlopig nog niet ingevoerd. De MBO Raad en de sociale partners in SBB-verband stelden voor om de invoering uit te stellen met twee jaar. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft dit voorstel inmiddels overgenomen, zo laat zij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Dat meldt de MBO Raad.

De minister vindt, net als de MBO Raad, dat de invoering van de slaag-/zakregeling te snel plaatsvindt. Dit is voornamelijk het geval bij bbl-, entree- en specialistenopleidingen. De bedoeling was aanvankelijk om de regeling per 1 augustus 2018 in te laten gaan, maar in aantal en inhoud is er nog volop ontwikkeling gaande. Zo is de beschikbaarheid van les-en examenmaterialen nog te minimaal. Bovendien zijn de logistieke uitdagingen nog groot. Nu het voorstel is uitgesteld blijft het toezicht van de inspectie ongewijzigd voor de slaag-/zakregeling.

Op 13 oktober aanstaande organiseert de MBO Raad de conferentie ‘Onderweg met keuzedelen’. Deze bijeenkomst wordt samen met de regieorganisatie Herziening MBO georganiseerd. Het programma is inmiddels bekend. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden voor de conferentie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids