Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Vmbo'ers die na hun diploma stoppen met leren; scholen en gemeenten laten het er niet bij zitten. Met een persoonlijk telefoontje of bezoek sporen zij de jongeren aan om zich in te schrijven voor een vervolgopleiding. Hiermee willen ze voorkomen dat de jongeren zonder startkwalificatie thuis komen te zitten. Dit meldt het AD.

De overstap van vmbo naar mbo is niet voor elke leerling zo vanzelfsprekend. Dit kan verschillende redenen hebben maar heeft vaak te maken met de jeugdige leeftijd waarop vmbo'ers slagen, de meesten zijn pas 16 jaar, en het gebrek aan begeleiding dat ze plots ervaren. Na hun eindexamen moeten ze opeens veel meer zelf uitzoeken. Een afwijzing voor een aanmelding op de opleiding van hun keuze kan al flink demotiveren. Anderen weten nog niet precies wat ze willen gaan doen of vinden werken leuker dan school. Hoewel jongeren tot hun 18e verplicht zijn naar school te gaan, is de kans groot dat deze groep uitvalt zonder een startkwalificatie (minimaal een diploma havo, vwo of mbo-2).

Deze risicojongeren worden ook wel 'zomerlekken' genoemd: jongeren die ruim voor de zomervakantie slagen voor hun eindexamen maar daarna nooit aan een vervolgstudie beginnen of direct na de start weer stoppen. Scholen, leerplichtambtenaren en gemeenten willen niet langer afwachten tot een jongere thuis komt te zitten en hebben de handen ineen geslagen.

Geslaagde vmbo'ers die mogelijk het risico te lopen om uit te vallen worden steeds vaker al voor de zomer benaderd. Middelbare scholen maken bijvoorbeeld lijstjes van leerlingen die risicogedrag vertonen. Ambtenaren van de gemeenten gaan vervolgens deze lijst af. Persoonlijke vroegtijdige begeleiding blijkt een goed middel om hen naar een opleiding te sturen. Dit jaar hebben gemeenten in Nederland zo'n 8000 jongeren in het vizier om te voorkomen dat ze nooit een vervolgopleiding gaan doen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids