Normal_schoolverlaters__school__leren__studenten__leerlingen

ROC A12 krijgt een vernieuwde structuur. De afgelopen jaren is al toegwerkt naar dit plan. De locaties van ROC A12 gaan gaan zich voortaan op eigen wijze profileren. Zo krijgen ze bijvoorbeeld allemaal een nieuwe naam en een ander logo. Het doel van de vernieuwing is om het kleinschalige karakter van de mbo-instelling te behouden. Dat meldt Regio in Bedrijf.

Studenten van ROC A12 zijn veel betrokken bij hun school en dat moet ook in de toekomst zo blijven. Het liefst ziet de school dat die betrokkenheid nog vergroot wordt. Ook wordt er ingezet op het versterken van de relatie met de omgeving van de school. 

De plannen voor vernieuwing vinden in verschillende delen plaats. Zo is er vorig jaar al begonnen met de naamsverandering van de onderwijslocatie in Velp. Die school heet nu Astrum College. Het pand aan de Reehorsterweg heet vanaf nu het Dulon College.

Ook is er dit jaar begonnen met het (ver)bouwen van de school aan de Bovenbuurtweg, die vanaf 2018 door het leven zal gaan als Technova College. De bedoeling is dat het schoolgebouw op deze locatie modern en transparant wordt en dat het een innovatieve werkplaats krijgt. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids