Normal_werk_werkzoekende_werkloos_arbeidsmarkt_solliciteren_vacatures

De gemeente Noordoostpolder gaat meer investeren om jongeren intensief te begeleiden. Het gaat om jongeren die een uitkering hebben of hebben aangevraagd. De gemeente heeft over de aanpak van die plannen afspraken gemaakt met ROC Friese Poort, AOC Groenhorst en de WerkCorporatie. Dat meldt Flevo Post. 

Door deze kwetsbare jongen beter te kunnen begeleiden, moet hun toekomst er uiteindelijk rooskleuriger en stabieler uit komen te zien. Elke jongere moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en daar wil de Noordoostpolder aan bijdragen. Het is namelijk gebleken dat jongeren zonder begeleiding moeilijk aan werk komen of hun baan houden als ze werk hebben.  De intensieve begeleiding is erop gericht om de jongeren ook na schooltijd te helpen met allerlei zaken. Uiteindelijk is er de hoop dat zij op die manier minder snel of helemaal geen uitkering hoeven aan te vragen.

De samenwerking gaat in eerste instantie uit van lokale partijen. De bedoeling is dat er op den duur ook meerdere ROC’s bij de plannen voor extra begeleiding worden betrokken, evenals het voortgezet onderwijs. Voor de plannen in de Flevose regio is extra geld in het vooruitzicht gesteld waarover de de gemeenteraad later dit jaar zal beslissen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids