Normal_techniek__techniekdag

Vanaf komend schooljaar wordt in Zeeuws-Vlaanderen een Centrum voor Toptechniek geopend. Het centrum is tot stand gekomen door een samenwerking tussen drie middelbare scholen met technische vmbo-opleidingen, een mbo-school, het bedrijfsleven, de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en de provincie Zeeland. Dat meldt Techniekpact.

Het Zwin College in Oostburg, De Rede in Terneuzen, het Reynaert College in Hulst en de mbo-vestiging Scalda zijn blij met de samenwerking. Die is vooral bedoeld om te investeren in de technische vmbo-opleidingen. Bedrijven staan namelijk te springen om personeel, terwijl de animo voor techniek binnen het vmbo juist afneemt. Bovendien blijkt het moeilijk om goede docenten te strikken en wordt er vanuit de overheid niet veel bijgedragen, zodat scholen geen nieuw lesmateriaal kunnen aanschaffen. De samenwerkende partijen trokken daarom aan de bel.

Ook het Techniekpact Zeeland ziet graag dat de provincie de komende jaren weer voldoende technische vakmensen op de arbeidsmarkt krijgt. Er worden daarom binnen dat pact activiteiten benoemd om wetenschap en techniek te stimuleren, zowel op het gebied van leren als werken.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids