Normal_briefgeld

15 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen 15,9 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. De meeste aanvragen zijn gericht op techniek, procesindustrie en bouw. Dit meldt Rijksoverheid.

De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo. Aangevuld door regionale overheid en bedrijfsleven gaat het om een totale investering van ruim 49 miljoen euro. Minister Bussemaker: “Door deze samenwerking zorgen we dat de toekomstige werkgevers bij de school binnenkomen en dat studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft het onderwijs zich vernieuwen door te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden. Deze investeringen zijn dus in ieders belang.”
 
Doel van het fonds is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. In deze ronde zijn de meeste aanvragen gericht op techniek, waar vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte aan is, en drie aanvragen gericht op de zorg.
 
Zo zet het NOVA college in Haarlem met ‘Smart Makers Education’ in op continue ontwikkeling van onderwijs in technologie en het promoten van ict-technische beroepen in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en het basisonderwijs. Het Noorderpoort college gaat met het samenwerkingsverband ‘NetwerkZON’ een totaalaanbod aan opleidingen in de Zorg en Welzijn organiseren in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Het Alfa College (Groningen) zet met het project ‘Fieldlab PracTICe’ in op betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt in de bouw- en installatietechniek en grijpt bovendien de lokale situatie aan om de kennis te vergroten van aardbevingsbestendig, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen.
 
Nadat een tussenevaluatie liet zien dat het fonds succesvol is, stelde minister Bussemaker onlangs 25 miljoen euro beschikbaar om het fonds met een jaar te verlengen. Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben daarmee in 2018 ook nog de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids