Normal_huiselijk_geweld-_mishandeling

Het aantal meldingen bij de Vertrouwensinspecteurs (VI’s) van de Inspectie van het  Onderwijs is het afgelopen schooljaar 2015/2016 stabiel gebleven. Wel is er een verschuiving waar te nemen in de aard van de meldingen. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

Het totaal aantal meldingen bij de Vertrouwensinspecteurs nam licht af van 2000 tot 1962 in het schooljaar 2015/2016. Het aantal meldingen van fysiek geweld steeg echter van 426 naar 569, een stijging van ruim 30 procent. Ruim een derde van het aantal meldingen fysiek geweld ging over mishandeling, zoals bijvoorbeeld een vechtpartij op het schoolplein met soms ernstige gevolgen.
 
Het aantal meldingen seksueel misbruik is over alle sectoren licht gedaald. In bijna de helft van deze meldingen is de beschuldigde een met taken belast persoon, zoals bijvoorbeeld een leerkracht of conciërge. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van eerdere rapportagejaren. Verder valt op dat het aantal meldingen van discriminatie wegens ras of geloof met ruim 40 procent is afgenomen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids