Normal_tractor-1815232_960_720

Mbo-studenten die stage lopen in de agrarische sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten hebben sinds 1 januari van dit jaar de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen voor de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. Dat meldt Werkgeverslijn.

Bij de zogenaamde agrarische BOL-opleidingen wordt veelvuldig met trekkers gewerkt. Daarvoor hebben de leerlingen wel een speciaal T-rijbewijs nodig, waarbij examen afgelegd moet worden in zowel theorie als praktijk, vergelijkbaar met het rijexamen voor auto’s. Om tegemoet te komen in de kosten stelt Colland een subsidie beschikbaar voor de studenten die zo’n T-rijbewijs nodig hebben.

De vergoeding geldt voor kosten die vanaf 1 januari van dit jaar zijn gemaakt wat betreft theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld. De hoogte van de subsidie is te vergelijken met de subsidie van de cursusgroepenregeling van de sectoren Dierhouderij, Open Teelten en Paddenstoelen. Wel gelden er per sector verschillende vergoedingspercentages en ook is de maximale hoogte van de subsidie niet overal gelijk. De regeling voor de tegemoetkoming geldt nog tot 31 december van dit jaar. Via het Colland Administratie Systeem (CAS) kunnen mbo-studenten hun aanvraag indienen: www.collandarbeidsmarkt.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids