Normal_mbo_eten

Mbo-scholen kunnen zich inschrijven in het register van de Gedragscode. Dit stelt scholen in staat een verblijfsvergunning aan te vragen voor internationale studenten van buiten de EU. Deze groep studenten heeft dankzij een speciale pilot vanaf 1 februari 2017 de mogelijkheid een Nederlandse mbo 4-opleiding te volgen. Dat meldt de MBO Raad.

In een pilot willen de ministers van Onderwijs en Economische Zaken drie studiejaren verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een versoepeling van het toelatingsbeleid voor niet EU-studenten om een mbo 4-(deel)studie te volgen. In samenwerking met de MBO Raad, de AOC Raad en NRTO is een reglement en een gedragscode opgesteld voor deelnemende scholen. De Gedragscode zal per 1 februari 2017 in werking treden. Vanaf dat moment kunnen ook de eerste internationale studenten met hun programma starten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids