Normal_oorbescherming__bouw__werken__gehoorschade

Het lectoraat User-Centered Design van de Hanzehogeschool Groningen, de Nationale Hoorstichting, de MBO Raad en &Ranj Serious Games krijgen een subsidie van Kiem Creatieve Industrie (Regieorgaan SIA) om te gaan werken aan de ontwikkeling van digitale games tegen gehoorschade bij mbo-studenten. Dat meldt Hanzehogeschool Groningen.

Naar schatting lopen in Nederland jaarlijks 1 miljoen werknemers het risico om gehoorschade op te lopen tijdens hun werkzaamheden. Arbeid gerelateerde lawaaislechthorendheid is dan ook een van meest voorkomende en tegelijk onbehandelbare beroepsziekten in Nederland. Gehoorschade heeft namelijk een onomkeerbaar karakter - het is niet te genezen, alleen te voorkomen – en daarom is preventie cruciaal. Desondanks wordt er weinig aandacht geschonken aan de preventie van gehoorschade in het mbo-onderwijs, terwijl juist deze groep studenten in hun latere werk vaak met hard geluid geconfronteerd worden.

De Nationale Hoorstichting, de MBO Raad, &Ranj en het lectoraat User-Centered Design van de Hanzehogeschool Groningen willen hier verandering in aanbrengen door een serious game te ontwikkelen om het risicogedrag voor het oplopen van gehoorschade door hard geluid tijdens het werk (blijvend) te verminderen.

In het onderzoek wordt aandacht besteed aan de succesfactoren van serious game design, zodat langdurige en duurzame gedragsverandering gerealiseerd kan worden. Enerzijds wordt er gekeken naar de belevingswereld van de doelgroep en de achterliggende problematiek van gehoorschade; anderzijds wordt onderzoek gedaan naar de relatie van game mechanics, langdurige gedragsverandering en de dagelijkse activiteiten van de doelgroep. Studenten van het Instituut voor Communicatie, Media & IT gaan een bijdrage leveren aan het onderzoek.

Het project gaat zo'n 30.000 euro kosten, waarvan 20.000 euro van Kiem Creatieve Industrie en loopt gedurende het hele kalenderjaar 2017. Na de zomervakantie worden de eerste resultaten verwacht.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids