Normal_docent_werk_ontslag_leraar_lerares_werken_tas

Vluchtelingen komen op eigen kracht nog steeds moeilijk aan het werk. Er zijn het afgelopen jaar weliswaar kansrijke initiatieven ontwikkeld maar deze hebben een kleinschalig en versnipperd karakter waardoor te weinig vluchtelingen ervan profiteren. Dat blijkt uit de signalering Nieuwe wegen naar een meer succesvolle arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen van de Sociaal-Economische Raad (SER), zo meldt de SER.

De SER heeft zich gebogen over de vraag hoe vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller aan het werk kunnen komen. Hiervoor heeft de raad de bestaande aanpak rond de arbeidsparticipatie van vluchtelingen tegen het licht gehouden. Bijzondere aandacht is er voor de praktijkvoorbeelden die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld en op de SER-website werkwijzervluchtelingen.nl zijn verzameld.
 
De SER acht het van belang dat de kansrijke initiatieven breder gedeeld gaan worden. Terugkerende elementen in deze initiatieven zijn vroegtijdig ingrijpen, maatwerk en een goede samenwerking tussen partijen op lokaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld door middel van goed taalonderwijs en participatie van het voorgezet onderwijs en mbo-instellingen. Deze nieuwe vormen van ondersteuning bieden ook kansen voor andere kwetsbare groepen in Nederland. Een bredere verspreiding van succesvolle werkwijzen zorgt dat meer personen ervan kunnen profiteren. Dat is ook bevorderlijk voor het draagvlak voor de noodzakelijke aandacht voor vluchtelingen.
 
De SER stelt dat vluchtelingen zodanige ondersteuning moeten krijgen dat zij zo snel mogelijk aan het werk kunnen komen. Het samenwerken van gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers is hierin essentieel. Gebleken is dat het op al deze terreinen nog niet soepel verloopt. Het gevolg ervan is dat vluchtelingen in de regel erg veel tijd nodig hebben om als volwaardig burger in de Nederlandse samenleving te participeren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids