Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

De tijd die mbo-scholen kwijt zijn om taal- en rekenachterstanden bij hun studenten recht te trekken gaat ten koste van de tijd voor het echte beroepsonderwijs. De MBO Raad vindt dat het gedaan moet zijn met het mbo als oplapmiddel. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Nu proberen de mbo-scholen de achterstanden bij te werken tijdens de inhoudelijke beroepsvakken. Volgens Anke Blacquière, programmamanager taal en rekenen bij het ROC van Amsterdam (ROCvA) heeft dat niet zoveel zin. “Als studenten de taal niet lekker beheersen, begrijpen ze de instructieteksten ook niet helemaal. We proberen dat zo veel mogelijk te repareren, terwijl we al bezig zijn met de instructie, maar daarmee stapel je achterstand op achterstand.'' 
 
De achterstanden in taal en rekenen moeten al op de basisschool worden aangepakt, en in het oog worden gehouden tijdens de middelbare school. Naast meer geld hiervoor is er ook meer aandacht nodig voor 'algemene technologische vaardigheden', vindt de MBO Raad. “Het mbo doet wat het kan. Sommige studenten hebben eerder niet alle kansen benut. Vroeger bleef je dan gewoon een jaar zitten, maar dat mag niet meer van de staatssecretaris. Dan wordt er naar het mbo gekeken voor reparatie.” Als de problemen eerder worden aangepakt, dan worden ze ook eerder opgelost, waardoor het mbo zich volledig kan richten op het geven van middelbaar beroepsonderwijs.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids