Normal_koe_boerderij_veeteelt

Volgens de AOC Raad, de overkoepelende organisatie voor Nederlandse agrarische opleidingscentra (aoc's), worden stages en cursussen van de Nederlandse agrarische opleidingscentra steeds gewilder onder buitenlandse onderwijsinstellingen en bedrijven. Vooral de Nederlandse kennis op het gebied van voeding en melkveehouderij is populair. Dit meldt NOS.

Niet alleen de belangstelling voor de Nederlandse vakkennis neemt toe, ook voor de opzet van het onderwijs is veel interesse vanuit het buitenland. Zowel vanuit Europa als vanuit China en Zuid-Afrika worden steeds meer uitwisselingsprogramma's opgezet om zowel buitenlandse studenten als docenten de mogelijkheid te geven kennis en ervaring in Nederland op te doen op het gebied van agrarisch onderwijs. 
 
Ook Nederlandse studenten kunnen ervaring opdoen in het buitenland, hetzij op een andere manier. Het kennisniveau in bijvoorbeeld China is niet hoog genoeg voor de studenten. De mbo'ers kunnen wel korte stages volgen, waarbij bijvoorbeeld de culturele uitwisselingscomponent meer benadrukt wordt. Veel van de Nederlandse studenten zullen uiteindelijk in een internationaal werkveld terecht komen. Dit maakt een dergelijke stage extra leerzaam voor hen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids