Normal_xbox_gamen_gaming

Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en ROC Midden Nederland werken dit weekend samen met game developers en onderwijsexperts op het gebied van rekenen en wiskunde. Zij zullen games ontwikkelen waar jongeren beter van gaan rekenen. Op het Creative College van ROC Midden Nederland bedenken zij creatieve en speelse oplossingen rond het thema Math: The Final Countdown. Dit meldt Gemeente Utrecht.

Rekenen en wiskunde zijn essentiële vaardigheden, maar veel jongeren vinden deze vakken niet leuk en ervaren het als ‘te moeilijk’. Ze zijn daardoor minder gemotiveerd en raken achterop met de lesstof. Dit weekend bedenken de studenten daarom gametoepassingen die jongeren rekenvaardigheden aanleren in een voor hen aansprekende context. Dit gebeurt tijdens zogenoemde gamejams.

Een gamejam is een sessie waarbij in korte tijd een game(-prototype) wordt ontwikkeld en die de deelnemers dwingt om snel creatieve ideeën te bedenken, te testen en te verbeteren. De Utrechtse wethouder Jeroen Kreijkamp van Onderwijs opent de game jam op vrijdag. Op zondagmiddag maakt de jury bekend welke game-prototype wint. De makers van de beste concepten mogen in het najaar in Florence hun game presenteren. 

De game jam is georganiseerd door JamToday, een Europees netwerk gewijd aan het organiseren van applied of toegepaste game jams. Het netwerk brengt creatieve clusters, game studios, educatie- en onderzoeksinstellingen, overheidsinstellingen en potentiele opdrachtgevers en uitgevers bij elkaar om zo de kans op kennisuitwisseling binnen sectoren te vergroten. Elk jaar maakt JamToday door heel Europa game jams mogelijk die gericht zijn op relevante maatschappelijke thema's. Math: the Final Countdown is de derde en laatste editie.

© Nationale Onderwijsgids