Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

Van alle mbo-leerlingen voelt een kwart zich niet veilig op school. Oorzaak zou het pestgedrag of zelfs fysiek geweld in de klas zijn. In vergelijking met het basisonderwijs (zes procent) en het voorgezet onderwijs (elf procent) voelen de meeste leerlingen zich onveilig op het mbo (24 procent). Dat blijkt uit het jaarverslag van de onderwijsinspectie, meldt de NOS.

Een derde van de leerlingen op het mbo is van mening dat de leraren en het schoolbestuur meer kunnen doen om de  school veiliger te maken. In hetzelfde rapport (Staat van het Onderwijs 2014/2015) concludeerde de inspectie dat de kansenongelijkheid in het onderwijs oploopt. De laatste jaren nemen de verschillen toe tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders. Hierdoor krijgen veel kinderen met laag opgeleide ouders niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen en blijft talent onderbenut.

Daarnaast werd geconcludeerd dat scholen met grote groepen leerlingen van lager opgeleide ouders vaak een zwakkere kwaliteit hebben. Bovendien hebben deze scholen minder bevoegde leraren, een hoger ziekteverzuim en een hoger verloop van personeel.  

© Nationale Onderwijsgids