Logo_logo_roc_mondriaan

Topkok Pierre Wind is bij het ROC Mondriaan in Den Haag benoemd tot practor. Een practoraat in het mbo is vergelijkbaar met het lectoraat in het hoger beroepsonderwijs maar praktischer van aard. Wind zal vanaf september leiding gaan geven aan het practoraat Food, innovatie en concept, samen met lector Karonline Wiegerink van de Hogere Hotelschool Den Haag. Dit meldt Den Haag FM.

Het practoraat is het mbo is een relatief nieuw fenomeen. Zo werd zomer vorig jaar de stichting 'Ieder mbo een practoraat' opgericht met als doel een nationaal netwerk van expertisecentra in het mbo op te zetten, de zogenoemde practoraten. De stichting wil zo de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs naar een hoger plan brengen.

Het practoraat dat in september van start gaat aan het Mondriaan College wordt gesteund door het programma 'Buitengewone mbo-scholen' van het ministerie van Onderwijs. Het practoraat moet de verbinding tussen onderwijs en de buitenwereld versterken, onder meer door kennisuitwisseling met het bedrijfsleven. Voor het onderwijs fungeert het practoraat als inspiratie en 'skills lab'.

“Het zou geweldig zijn als meerdere mbo's dit idee overnemen”, vindt Pierre Wind. Hij zal zich als practor vooral richten op de beleving van voeding. Zijn collega Wiegerink zal meer de aandacht vestigen op de persoonlijke ontmoeting tussen gast en gastheer. Beide practoren zullen naar de onderwerpen samen met docenten en studenten onderzoek doen.

© Nationale Onderwijsgids