Normal_bf2cb735-d3ce-4333-bf2a-e39218a09708

5 februari 2016 presenteert SBB de website kansopwerk.nl. Kans op werk toont een realistisch arbeidsmarktperspectief van alle opleidingen aan mbo-studenten die een opleiding willen beginnen. Het gaat om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor een mbo-gediplomeerde schoolverlater op het niveau en in het verlengde van de gevolgde opleiding. Via www.s-bb.nl/kansopwerk maakt SBB de kans op werk zichtbaar voor iedere student die het komende studiejaar aan een mbo-opleiding begint en met een diploma afsluit. Dat meldt SBB.

Scholen vinden er informatie over de behoefte van de arbeidsmarkt aan gediplomeerden.
Voor het bedrijfsleven geeft het een indicatie of er voldoende mbo-gediplomeerden op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Kansopwerk.nl ontsluit informatie over de toekomstige kans op werk op het niveau en in het verlengde van de gevolgde opleiding. Het gaat om een pas gediplomeerde schoolverlater binnen een jaar na afstuderen. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk dat bepaalde opleidingen in de techniek een beter perspectief hebben dan andere opleidingen in de techniek.

De huidige vraag naar gediplomeerden is de basis voor de toekomstige vraag. De huidige vraag wordt bepaald door het aantal vacatures voor een beroep in het verlengde van de opleiding dat geschikt is voor recent gediplomeerden en voor minimaal 12 uur per week.

SBB presenteert de perspectieven per opleiding en per regio. De kansen op werk verschillen per regio. Daarom is de toekomstige kans op werk per arbeidsmarktregio in beeld gebracht. Dat betekent dat Kans op werk niet rechtstreeks betrekking heeft op een mbo-instelling. Wel op de plaats waar studenten wonen en bedrijven gevestigd zijn.

Kans op werk is een onderdeel van beroepskeuzesites, zoals Beroepen in Beeld en MBO Stad. De informatie is ook verwerkt in de studiebijsluiter die de meeste scholen voor elke opleiding beschikbaar hebben. Onderwijs en bedrijfsleven, verenigd in SBB, staan achter de nieuwe methodiek. Kans op werk wordt jaarlijks geactualiseerd. De informatie is voor iedereen beschikbaar.

© Nationale Onderwijsgids