Normal_mbo4

Zeventien mbo- en hbo-instellingen in Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland hebben afgesproken via een speciaal lesprogramma mbo-4 leerlingen beter voor te bereiden op een vervolgstudie aan het hbo. Dankzij de lessen weten de studenten beter wat hen te wachten staat en wat de verschillen zijn tussen het mbo en hbo. Dat meldt De Gelderlander. 

Het doel van deze extra voorbereiding is dat de doorstroming beter verloopt en dat er uiteindelijk minder jongeren uitvallen. Het streven is om de module vanaf het schooljaar 2017-2018 tot uitvoering te brengen. Iedere leerling die een mbo-4 opleiding volgt, kan de keuzemodule doen in het voorlaatste of laatste jaar. Net als alle andere keuzevakken neemt de nieuwe module 240 studie-uren in beslag.

De uitval van hbo-studenten die afkomstig zijn van het mbo is te hoog, zo vinden de onderwijsinstellingen. Dit komt door de andere manier van leren. Het leerwerk is meer theoretischer en het tempo ligt hoger. Daarnaast wordt er van de studenten meer initiatief verwacht dan op het mbo. In de nieuwe module wordt aan deze aspecten aandacht besteed. 

© Nationale Onderwijsgids