Normal_mbo_leerbedrijf_techniek

Het kabinet wil op proef starten met subsidie voor bedrijven die leerwerkplekken aanbieden. Volgens ingewijden zal minister Bussemaker van Onderwijs dit plan vandaag bekendmaken in de Tweede Kamer. De VVD pleit al langer voor subsidie voor bedrijfsscholen en is blij met de voorgenomen plannen. De partij hoopt dat het voor ondernemers ook makkelijker wordt om een accreditatie te krijgen voor hun opleidingsplaatsen. Dit meldt het Financieele Dagblad. 

Nederland heeft nu zo'n zestig bedrijfsscholen. Hoewel in veel gevallen leerlingen het grootste deel van hun opleiding of zelfs hun volledige opleiding op de werkvloer volgen, krijgt alleen de school subsidie voor het leerwerktraject. Door de crisis hebben sommige ondernemers de afgelopen jaren hun leerwerkprojecten moeten stoppen, zegt Kamerlid Anne-Wil Lucas van de VVD. Zij hoopt dat dit niet meer hoeft voor te komen als ook de bedrijven subsidie krijgen. Ook moet het voor bedrijven mogelijk worden om een accreditatie te krijgen zonder eerst een samenwerkingsverband aan te gaan met een mbo-instelling, vindt Lucas.

Sinds 2008 is het aantal leerwerkplekken bij bedrijven fors afgenomen. Van 11.000 plaatsen is dit gedaald naar minder dan 5000 plaatsen afgelopen jaar. Dit zou onder meer komen door de relatief hoge vergoeding die studenten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ontvangen.

In tegenstelling tot leerlingen van de beroepsopleidende leerweg (BOL) worden BBL'ers gezien als werknemer omdat zij vier dagen in de week werken en een dag naar school gaan. Zij ontvangen daarom een salaris conform de cao. Bij de BOL zitten leerlingen de hele week op school en doen praktijkervaring op tijdens stages. Zij ontvangen daarvoor alleen een mogelijke stagevergoeding. Op verzoek van de VVD gaat het kabinet nu onderzoeken of het onderscheid tussen BBL en BOL op dit punt opgeheven kan worden. Volgens Lucas zijn de bonden echter bang dat dit tot uitbuiting van de goedkopere mbo-leerlingen zal leiden.

© Nationale Onderwijsgids