Normal_geld35

Door het hele land kunnen kinderen uit minima-gezinnen niet aan een mbo-opleiding beginnen, omdat hun ouders daar niet genoeg geld voor hebben. De Groningse fractie van de PvdA wil nu weten hoeveel kinderen in Groningen daardoor niet een mbo-opleiding kunnen volgen. Onlangs besteedde Nieuwsuur aandacht aan het onderwerp. Dat meldt NOS. 

Minister Bussemaker van Onderwijs liet in een reactie op de uitzending van Nieuwsuur weten dat ze dit verder gaat uitzoeken. "Het is onaanvaardbaar als kinderen op financiële redenen niet aan een opleiding kunnen beginnen. Het is aan scholen om dit op te lossen", aldus Bussemaker. Het probleem zit hem in de hoge studiekosten die voor veel mbo-opleidingen gelden. Voordat de leerlingen aan de opleiding kunnen beginnen, moet er voor honderden euro's aan materiaal gekocht worden. Als hier geen geld voor is, zeggen de mbo-scholen vaak tegen de leerlingen dat ze maar een andere opleiding moeten kiezen.

Bouke Arends, PvdA-wethouder in Emmen, vindt dat de Rijksoverheid de problemen van de gezinnen moet oplossen. Nu komt het op het bordje van de gemeente terecht. "De kinderen die bij ons aankloppen zijn nog leerplichtig, zij moeten van de overheid naar school. Tegelijkertijd maakt dezelfde overheid het hen onmogelijk om naar school te gaan. Gemeenten lossen nu de problemen van het Rijk op", zegt Arends. De wethouder is van mening dat de regeling 'tegemoetkoming van schoolkosten' terug moet komen. "Je ziet dat mensen nu tegen problemen aanlopen. Het Rijk moet deze problemen oplossen. Dus ik wil tegen hen zeggen: ‘u heeft een wet ingevoerd, die voldoet niet. Bezint u daarop en repareer het'."

© Nationale Onderwijsgids