Normal_normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Coaches die risicoleerlingen begeleiden tijdens hun overstap van het vmbo naar het middelbaar beroepsonderwijs, dat is het idee achter de pilot Overstapcoach. Sinds mei kunnen 50 leerlingen rekenen op de steun van drie overstapcoaches. En de pilot lijkt een succes te worden, want inmiddels zijn bijna alle jongeren verzekerd van een opleidingsplaats dit schooljaar. Dit meldt Young Ambition. 

De pilot is een initiatief van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) van de regio Utrecht. Na de meivakantie startten zij de pilot waarin drie overstapcoaches van Young Ambition 50 middelbare scholieren begonnen te begeleiden in hun overstap naar het mbo. De leerlingen lopen het risico om na het eindexamen uit te vallen van school. Om verschillende redenen, zoals het ontbreken van een eigen netwerk, geen alternatieve opleidingskeuze of persoonlijke problematiek, lopen deze jongeren het risico dat zij tussen wal en schip vallen. Ondanks de begeleiding die vanuit de school aan de leerlingen geboden wordt, zijn er leerlingen die de overstap naar het mbo niet alleen kunnen maken. Zo vielen afgelopen leerjaar 120 leerlingen uit in de regio Utrecht. 
 
Bij de pilot zijn zes middelbaar onderwijs pilotscholen aangesloten. De decanen en mentoren van deze scholen hebben de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben aangedragen bij de Overstaptafels vo-mbo. Sindsdien begeleiden de coaches de leerlingen. Daarbij krijgen de leerlingen niet alleen individuele begeleiding naar een vervolgopleiding, maar is er ook samen met hen gekeken naar een goede opleidingskeuze, is er gezocht naar een leerbaan en zijn ze voorbereid op het intakegesprek bij het mbo. 
 
Het ziet er naar uit dat de pilot een succes wordt. Bijna alle jongeren hebben zicht op een plekje op een mbo-school dit schooljaar. Maar, zo zeggen de overstapcoaches, "Een overstapcoach is pas klaar als de mbo'er echt in de klas zit." 
 
© Nationale Onderwijsgids