Normal_normal_giftige_stof4534

Honderden sporters en leerlingen van het ROC van Amsterdam zijn blootgesteld aan kankerverwekkende en giftige stoffen. De sporters renden een hindernisbaan over de Ouderkerkse vuilstort, terwijl de leerlingen ingezet werden om de vuilnisbelt op te ruimen. In het gebied zijn kankerverwekkende chemische producten gevonden, zo blijkt uit rapporten. Dit meldt het Parool.

Het gaat om de vuilstortplaats van Oudekerk. In april dit jaar is hier het evenement Dirt Maniacs georganiseerd. Daarbij zijn 480 sporters over verontreinigde grond gekropen en door water gelopen. Leerlingen van het ROC van Amsterdam hebben daarnaast de grond onbeschermd opgeruimd.

De vuilnisbelt is echter verontreinigd, zo staat in twee provinciale rapporten uit 2008. De concentratie van het gif arseen is veel te hoog. Daarnaast zijn er vluchtige chloorkoolwaterstoffen gemeten. Dit zijn kankerverwekkende chemische producten. In de rapporten wordt ook geconcludeerd dat de vuilnisbelt niet genoeg gesaneerd is. Er is wel een deklaag neergelegd, maar deze is te dun.

Volgens drie bodemverontreinigingsdeskundigen is het volstrekt onverantwoord om op de berg te sporten. Hetzelfde geldt voor de slootjes die om de berg liggen. Blootstelling aan de grond en het water betekent dat sporters mogelijk met giftig stortmateriaal in aanraking kunnen komen, zo stellen de deskundigen.

Voorafgaand aan het sportevenement is de vuilnisbelt gedeeltelijk opgeruimd door studenten van de locatie Zuidoost van het ROC van Amsterdam, zo laat de organisator van het evenement weten. Dit is in strijd met alle regels gebeurd, zo stelt oud-inspecteur van de Arbeidsinspectie Wim Scheltema. De leerlingen hebben dit namelijk onbeschermd gedaan. Scheltema is een specialist in saneringswerkzaamheden. “Alleen een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf had deze werkzaamheden mogen uitvoeren.”

© Nationale Onderwijsgids