Normal_rookverbod

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat extra inzetten op rookvrije schoolterreinen om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Van Rijn trekt daarin op met de drie onderwijsraden, het Longfonds, GGD-GHOR, Trimbos Instituut en de Alliantie Nederland Rookvrij. Deze partijen koppelen kennis en expertise aan het netwerk en de aanpak van de Gezonde School.

Inmiddels is bijna 50 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs rookvrij, dat aantal moet uiteindelijk naar 100 procent. Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs is nog veel winst te behalen. Hoewel het aantal rokers langzaam daalt, rookt nog ongeveer een kwart van de Nederlanders, waarbij middel- en laagopgeleiden opvallend meer roken dan hoogopgeleiden (26 procent voor middel- en 27 procent voor laagopgeleiden tegenover 18 procent van de hoogopgeleiden, cijfers van Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Martin van Rijn: “Het aantal jongeren dat rookt moet omlaag. Daarom is mijn tabaksbeleid er op gericht om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Want als het je lukt om als tiener niet te roken, is de kans veel groter dat je er als volwassene niet eens meer aan begint. Scholen hebben daarin een belangrijke taak. Veel jongeren steken daar hun eerste sigaret op.” De staatssecretaris laat daarom breder onderzoek doen naar jongeren in het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om jongeren tussen 16 en 18 jaar. Het rookgedrag van deze groepen is nu nog onvoldoende in beeld.

Het is van het grootste belang dat jongeren niet beginnen met roken. Verschillende maatregelen zijn daarvoor al genomen: de leeftijdsgrens voor tabaksproducten, een rookvrije horeca en de inzet op preventie via de Gezonde School. Daar bovenop komen de extra maatregelen op het terrein van de e-sigaret. Deze mogen in de loop van volgend jaar niet meer verkocht worden aan jongeren onder de 18. 

© Nationale Onderwijsgids