HU Amersfoort gaat onderdak bieden aan 1100 studenten MBO Amersfoort

MBO Amersfoort gaat haar studenten met een economische of toeristische opleiding onderbrengen bij de Amersfoortse vestiging van Hogeschool Utrecht. Beide onderwijsinstellingen gaan intensiever samenwerken op de niveaus 3 en 4 van mbo om het beroepsonderwijs te kunnen versterken. Het eerste jaar gaat het om zo'n 550 mbo'ers die op de HU onderwijs gaan volgen. Dat aantal moet uitgroeien naar 1100. Dit meldt het AD.

MBO Amersfoort en de HU hopen met de intensieve samenwerking beter te kunnen inspelen op de behoeften van het regionale bedrijfsleven. Bovendien kunnen hbo en mbo veel van elkaar leren, denkt directeur Ramses de Groot van HU Amersfoort. “Ik zie hier boeiende leerprocessen ontstaan. We gaan de thematische aanpak met elkaar verder ontwikkelen vanuit een gedeelde visie. Ook voorzie ik een vruchtbare toekomst voor het projectonderwijs in samenwerking met het Amersfoortse bedrijfsleven”.

Ook mbo-studenten kunnen voordeel hebben van het fysiek samengaan van beide onderwijsinstellingen. “Door de verhuizing naar de HU worden onze studenten dichtbij het vervolgonderwijs opgeleid. Voor onze leerlingen met ambitie en doorzettingsvermogen is dit een extra stimulans om door te stromen naar een hbo-opleiding”, verwacht Gerda Eerdmans, voorzitter van het College van Bestuur van MBO Amersfoort.

Studenten niveau 3 en 4 van de School voor Toerisme en Recreatie en van de opleidingen Financiële Beroepen zijn als eerste aan de beurt. Vanaf augustus volgen zij hun lessen aan de hogeschool. In augustus 2016 volgen dan de studenten van de School voor Economie en Ondernemen. Wat dat gaat betekenen voor het huidige pand van de economische opleidingen is nog niet geheel bekend. Voorlopig biedt de locatie nog onderdak aan achthonderd leerlingen van de Schol voor Welzijn. Het voormalig klooster waarin onder meer de toerisme-opleidingen gevestigd waren zal wel worden gesloten omdat het huurcontract van het pand afloopt.

© Nationale Onderwijsgids