Normal_euro_geld_betalen__9_

De pilot waarbij mbo'ers van 16 en 17 jaar een boete moeten betalen wanneer ze spijbelen, wordt met een jaar verlengd. Dit meldt onderwijswethouder van Amsterdam, Simone Kukenheim. Leerlingen van het ROC van Amsterdam en ROC TOP moeten een tientje per uur betalen als zij in vier weken tijd zestien uur zonder geldig excuus van school wegblijven. Dit meldt Metro. 

Sinds vorig schooljaar loopt de proef met dit boetesysteem bij opleidingen van het ROCvA en ROC TOP. Leerlingen die zestien uur in vier weken van school weg zijn zonder geldig excuus, ontvangen een dwangsom van de gemeentelijke belastingdienst. De betrokken docenten, verzuimcoördinatoren en leerplichtambtenaren zijn volgens Kukenheim positief over de maatregel. “Zij zien het als een extra middel om verzuim tegen te gaan, een middel dat een stuk sneller ingezet kan worden dan het bewandelen van de strafrechtelijke weg.” 
 
De rechter is op dit moment de enige die spijbelaars kan aanpakken. Volgens de gemeente Amsterdam kunnen spijbelaars echter effectiever aangepakt worden door boetes op te leggen. Als het spijbelen aanhoudt ondanks de boete, dan kan de gemeente alsnog de strafrechtelijke weg inslaan. Desondanks is er nog niet aangetoond of de pilot positieve effecten heeft gehad op de verzuimcijfers van het afgelopen jaar. Er is dus nog niet bekend of de boete effectief is in het voorkomen of beëindigen van spijbelen. Komend jaar wordt hier onderzoek naar gedaan. Kukenheim zal aan het eind van dit schooljaar besluiten of het boetesysteem blijft en of het uitgerold wordt naar andere opleidingen. 
 
© Nationale Onderwijsgids