Normal_vrouw_werk_student_personeel343

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre krijgt er vanaf 1 oktober 2014 een nieuwe taak bij: de registratie en aanpak van het voortijdig schoolverlaten in de regio. Deze taak wordt nu uitgevoerd door het Team VSV. Medewerkers van het team VSV gaan over naar het RBL. De medewerkers van 2GetThere, een project van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden, gaan ook samenwerken in het RBL. Dit meldt de Gemeente Arnhem. 

Met het onderbrengen van de taken van het team VSV bij het regionale bureau wordt vooral een naadloze aansluiting nagestreefd tussen de aanpak van leer- en kwalificatieplichtige jongeren onder de 18 jaar en de aanpak van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar tot 23 jaar. De cijfers over schooluitval laten zien dat hier veel winst is te boeken. De samenvoeging van Team VSV met het RBL Midden-Gelre past in de acties van het college om het aantal voortijdig schoolverlaters omlaag te brengen. 
 
De komst van Team VSV bij het RBL bevordert daarnaast de professionalisering en de continuïteit. Ook wordt de eenduidigheid van werken vergroot. De jongeren worden met hun 18e jaar sneller en beter overgedragen en er zullen gezamenlijk preventieve gesprekken gevoerd worden op de MBO’s met jongeren die beginnen te verzuimen. Ook wordt meer kennis gedeeld en vindt betere afstemming plaats met scholen en toekomstige (sociale) wijkteams in de regio. Het RBL werkt voor negen regiogemeenten: Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.  
 
© Nationale Onderwijsgids