Normal_download__1_
De aangekondigde structurele bezuinigingen van 2 procent op het groene onderwijs zijn 'een probleem dat momenteel wordt opgelost,' zo zei premier Mark Rutte donderdag. "Het is van belang dat het onderwijs, ook in deze sector, van topniveau is", aldus Rutte. Op woensdag stuurden AOC's, ROC's, groene hogescholen en de Wageningen University een oproep aan de premier om de ongelijke bekostiging voor het groene onderwijs op te heffen. Dit meldt Wageningen University. Zij schreven het volgende:
 
Het kabinet heeft nieuwe en alleen voor het groene onderwijs geldende bezuinigingen afgekondigd. Wij roepen het kabinet op deze ongelijkheid zo snel mogelijk ongedaan te maken. 
 
De afgelopen jaren slaagt het groene onderwijs er in veel jonge mensen te interesseren voor een opleiding in de sector. Over de laatste 10 jaar is het aantal studenten van Wageningen University met 100% gestegen, realiseren de groene Hogescholen ruim 50% nieuwe instroom en kennen de AOC’s een relatief stabiele (MBO) tot licht groeiende (VMBO) populatie. De snelheid waarmee gediplomeerden en afgestudeerden een baan vinden onderstreept de behoefte van de sector aan deze mensen op alle niveaus..
 
De voor het groene onderwijs geldende financiële spelregels, samen met de eerder aangekondigde bezuinigingen vanaf 2016, leiden echter tot onderbekostiging ten opzichte van OCW-gefinancierd onderwijs. De nieuwe 2% bezuiniging vanaf 1 januari 2015 – uitsluitend geldend voor het groene onderwijs– versterkt deze achterstand op alle niveaus. Wageningen University is, anders dan de overige universiteiten, gebonden aan een maximale groei van de financiering. Samen met de nieuwe bezuiniging zorgt dit voor een onderbekostiging van 9% vanaf 2015. De groene Hogescholen zien ca. 6% aan innovatie-middelen wegvallen en krijgen daar nu 2% korting bovenop. In het groene MBO ontstaat door eerder beleid al een achterstand van 8%, waar nu nog 2% bijkomt. De korting op het groene VMBO vergroot nog een keer het risico voor de AOC’s.
 
© Nationale Onderwijsgids