Normal_vergrootglas_loep_vergroten_onderzoek
Landelijk staan er in september 2014 vijf mbo-instellingen onder financieel toezicht van de Onderwijsinspectie. Twee instellingen zijn van de lijst afgehaald. Zij stonden tot nu toe onder verscherpt financieel toezicht, maar dit regime vervalt voor hun. Dit blijkt uit de nieuwe gegevens die de inspectie aan het Onderwijsblad heeft verstrekt, zo meldt het blad. 
 
De Onderwijsinspectie stelt een instelling onder financieel toezicht wanneer er financiële problemen zijn. Van alle mbo-instellingen van het land staan er momenteel vijf onder dergelijk toezicht. Het gaat om de volgende instellingen: het ROC Leiden, Zadkine, Landstede, ROC Top en Berechja. Eerder hield de Onderwijsinspectie de financiën van het MBO Amersfoort en het MBO Utrecht ook nog in de gaten. Deze instellingen laten echter weten dat het toezicht opgeheven is. 
 
© Nationale Onderwijsgids