Logo Nationaal Onderwijsmuseum

Woensdag hebben het Nationaal Onderwijsmuseum en CINOP Advies vier nieuwe onderwijsbiografieën gepresenteerd. Het middelbaar beroepsonderwijs staat dit jaar centraal; personen die van belang zijn geweest in de recente geschiedenis van het mbo worden in beeld gebracht.  De biografieën bevatten portretten van Piet Boekhoud, Coen Free, Jos Leenhouts en Willem van Oosterom. Dit meldt de Weekkrant. 

In het project Onderwijsbiografieën worden de mannen en vrouwen die functioneerde als uiteenlopende beleids- en leermiddelen makers uitgelicht. Door middel van portretten wordt een stuk van de brede en gevarieerde geschiedenis van de laatste 2 à  3 decennia van het middelbaar beroepsonderwijs beschreven. De uitgever van de serie is het Nationaal Onderwijsmuseum. 
 
Dit jaar wordt het ontstaan van het beroepsonderwijs en haar successen en knelpunten in beeld gebracht door middel van vier portretten. Drie biografieën gaan over oud-voorzitters van pionierende regionale opleidingscentra (roc’s): 
  • Coen Free van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch 
  • Piet Boekhoud van het Albeda College in Rotterdam 
  • en Jos Leenhouts van het ROC Mondriaan in Den Haag 
Daarnaast wordt het landelijke perspectief in beeld gebracht door een portret van de departementale oud-directeur beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, Willem van Oosterom. 
 
© Nationale Onderwijsgids