Gratis te downloaden autismekoffers

DEN HAAG - De autismekoffers van het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland zijn sinds 2007 een succes. Deze koffers zijn echter niet meer te verkrijgen. Maar geen nood: het steunpunt stelt de inhoud ervan gratis beschikbaar op haar website Steunpunt-autisme.nl. Daarover bericht Kennisnet.nl.

De autismekoffers bevatten mappen met informatie over onderwijs en autisme. Er zijn koffers voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Niet alleen vindt u in de autismekoffers informatie per onderwijsssoort, zoals observatielijsten en praktische tips. Ook bestaan deze uit informatie die bedoeld is voor ouders en scholen.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres