Logo_mbo-tour

De komende maanden gaat minister Bussemaker tijdens een mbo-tour met studenten, docenten, werkgevers, gemeenten, VO-scholen en andere betrokkenen in gesprek over een toekomstbestendig mbo. Schoolleiders en bestuurders uit het VO worden uitgenodigd mee te denken.

Centrale vraag van de mbo-tour is: hoe zorgen we er voor dat het mbo onderwijs ook in de toekomst goed beslagen ten ijs komt? In de discussienotitie staan vragen waarover minister Bussemaker graag het gesprek wil aangaan.

Tijdens de tour bezoekt de minister verschillende mbo-instellingen door het hele land. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd rondom specifieke thema’s. Op 22 oktober is er een bijeenkomst op het ROC Ter AA in Helmond waarin de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt centraal staat. Hoe zorgen we ervoor dat het beroepsonderwijs aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt? Op 18 november is de minister te gast in Groningen bij het Alfacollege en het Noorderpoortcollege. Dan wordt het thema concurreren en samenwerken belicht. Hoe kunnen we samenwerken aan goed onderwijs in de regio?

Voor deze bijeenkomsten zijn ook vertegenwoordigers uit het VO-veld (schoolleiders, bestuurders en docenten) uitgenodigd. De inbreng van het voortgezet onderwijs is belangrijk, omdat het vmbo ‘hofleverancier’ is voor het mbo. Deze leerlingen krijgen de komende jaren te maken met ingrijpende maatregelen die voortvloeien uit het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap.

Ook als u niet bij een bijeenkomst kunt zijn, kunt u meedenken en een reactie plaatsen via de Facebookpagina van het ministerie van OCW, twitter via #mbotour of mbotour@minocw.nl.

De inzichten uit de bijeenkomsten moeten leiden tot antwoord op de vraag of het huidige stelsel van middelbaar beroepsonderwijs is toegerust op de uitdagingen van de toekomst. De inzichten daarover worden ook gebruikt voor het opstellen van een visiedocument dat in het voorjaar van 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Meer informatie over de mbo-tour vindt u op rijksoverheid.nl.

© Nationale Onderwijsgids