Kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar nog een keer extra omhoog

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. Op deze manier gaat de maximum uurprijs beter aansluiten bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang. Om dit te kunnen realiseren werkt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan een spoedwijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag. Dat meldt de Rijksoverheid. 

De maximum uurprijzen worden vanaf 2024 voor alle opvangsoorten tot 2,95 procent boven het huidige gemiddelde tarief verhoogd. Dit betekent dat de maximum uurprijs voor de dagopvang stijgt naar 10,25 euro. Voor de buitenschoolse opvang stijgt het bedrag naar 9,12 euro en voor de gastouderopvang stijgt de uurprijs naar 7,53 euro. Deze extra verhoging van de maximum uurprijs kost 508 miljoen euro en komt bovenop de reguliere verhoging van ongeveer 6 procent die al was aangekondigd.

Marktsector 

Het is de bedoeling dat de extra verhoging van de maximum uurprijzen niet tot hogere tarieven voor ouders leidt. Minister Van Gennip gaat hierover met de sector in gesprek. De kinderopvangsector is een marktsector.

Hogere voorschotten uitbetalen 

Dienst Toeslagen zal ouders vanaf eind december 2023 al hogere voorschotten uitbetalen op basis van de nieuwe maximum uurprijzen, nog voor het Spoedbesluit definitief is vastgesteld. Toeslagen loopt daarmee vooruit op de besluitvorming, zodat ouders zo snel mogelijk over de hogere voorschotten kunnen beschikken. Hiermee wordt voorkomen dat ouders halverwege 2024 met terugwerkende kracht een eenmalig afwijkend hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag ontvangen, wat tot verwarring kan leiden.

Door: Nationale Onderwijsgids