Onderwijswethouder Rotterdam: meer geld naar peuters en aanpak lerarentekort

De Rotterdamse onderwijswethouder Said Kasmi wil de komende vier jaar meer geld uitgeven aan jonge kinderen, verbetering van de onderwijskwaliteit, meer aansluiting tussen onderwijs, preventie en jeugdhulp en het oplossen van het aanhoudende lerarentekort.

Dat vertelde hij woensdag bij de presentatie van het onderwijsbeleid 2024-2028. Van het totale onderwijsbudget van 216 miljoen euro wil Kasmi 40 miljoen besteden aan de vier speerpunten.

Voorschoolse educatie 

Van de 2- en 3-jarige peuters maakt 73 procent gebruik van de voorschoolse educatie. Ondanks dit percentage starten volgens de wethouder nog te veel kinderen met onderwijsachterstand op de basisschool. "Deze kinderen worden hierdoor beperkt in hun ontwikkelkansen", aldus Kasmi.

Scholen nog meer ontlasten 

"Het aanhoudende personeelstekort in het onderwijs en de kinderopvang, de zorgen om het welzijn van leerlingen en studenten en kansen die nog lang niet voor iedereen gelijk zijn, vergen veel van het onderwijs", stelt de wethouder. "Onze inzet is daarom om scholen nog meer te ontlasten, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun kerntaak: het bieden van het beste onderwijs. Ook gaat er meer geld naar het jonge kind en het basisonderwijs, want ieder kind verdient de beste startpositie voor een mooie schoolloopbaan".

Talenten optimaal ontwikkelen 

De doelen moeten volgens Kasmi bereikt worden door het onderwijs slim en anders te organiseren. "Het is mijn persoonlijke drijfveer dat ieder kind, in elke schoolfase, ongeacht achtergrond, de mogelijkheid moet hebben om talenten optimaal te ontwikkelen en een eigen pad uit te stippelen in een veilige, prettige en professionele schoolomgeving. We zorgen daarom voor toegankelijke en waar mogelijk multifunctionele schoolgebouwen, leiden onze jeugd op voor de arbeidsmarkt van de toekomst, maken samen werk van de verdere emancipatie van het mbo en we investeren in ons belangrijkste kapitaal: onze docenten."

Door: ANP