Bibliotheek op school en Boekstart krijgen geld uit Masterplan basisvaardigheden

Bibliotheken krijgen 74 miljoen euro vanuit het Masterplan basisvaardigheden om meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Gunay Uslu, demissionair staatssecretaris van Media en Cultuur, hebben dat op 30 oktober 2023 tijdens een schoolbezoek in Utrecht bekendgemaakt. Dat meldt Stichting Lezen.

In mei 2023 is door het ministerie van OCW bekendgemaakt dat er een vervolg komt op de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2022-2023 voor nieuwe locaties BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. In september 2023 heeft Stichting Lezen een aanvraag bij het ministerie ingediend voor de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2023-2024 en de komende twee schooljaren. Die aanvraag van in totaal 74 miljoen euro is toegekend aan Stichting Lezen. Stichting Lezen zal het geld de komende jaren verdelen over de participerende bibliotheken die het inzetten op scholen en kinderopvanglocaties in hun werkgebied. 

Samenwerking 

Concreet kunnen de komende drie jaar 1.800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo, het praktijkonderwijs en het beroepsonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek via BoekStart en de Bibliotheek op school. Daarnaast kunnen ruim 6.000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen. 

Ondersteuning van leesconsulenten 

Zij krijgen (extra) ondersteuning van leesconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en ze adviseren  schoolteams over wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken. Ook kunnen ze ondersteunen als een school een leesplan wil opstellen en helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

Onderwijs en cultuursector 

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie: “Met de 13 miljoen euro van de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden van vorig jaar onderstreepten de minister en de staatssecretaris al het belang van een sterkere samenwerking tussen het onderwijs en de cultuursector. We zijn zeer verheugd dat nu nog meer scholen en kinderopvanginstellingen aangesloten kunnen worden op de Bibliotheek op school en BoekStart, en dat voor al bestaande locaties de continuïteit de komende jaren gewaarborgd wordt. Daarmee geven we de leesbevordering opnieuw een forse impuls.”

Door: Nationale Onderwijsgids