Normal_stressed-and-burnout-business-woman-worry-about-h-2023-08-01-00-23-56-utc

Om de afhandeling van aanvullende schade voor gedupeerde ouders te verbeteren en te versnellen moet er een verandering komen in de werkwijze en samenstelling van de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Doel van de aanpassingen is om het werk van de commissie beter te laten aansluiten bij wat ouders nodig hebben. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat meer ouders sneller worden geholpen. Op die manier kunnen achterstanden worden ingelopen. Dit meldt Rijksoverheid.

Belangrijk is dat ouders geen hinder mogen ondervinden tijdens de veranderingen bij de CWS. Dat schrijft staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe werkwijze sluit aan bij de maatregelen die het kabinet eerder dit jaar heeft genomen om de integrale beoordeling en de afhandeling van verzoeken voor compensatie van aanvullende schade te verbeteren en te versnellen.
 
Zo streeft het kabinet ernaar ouders begin volgend jaar de keuzemogelijkheid voor een meer grofmazige route voor de vergoeding van aanvullende schade te bieden waarbij wordt gewerkt met standaard bedragen. Dit vraagt om een goede samenhang met het werk van de CWS die ook een belangrijke rol heeft voor ouders die er voor kiezen om een individuele, meer gedetailleerde schadeberekening te ontvangen.

Grote wachtrij

Om gedupeerde ouders zo snel mogelijk te helpen, is het ook noodzakelijk om de achterstanden bij de CWS in te lopen. De wachtrij is gegroeid naar circa 1350 ouders. Ook is het gemiddeld aantal afgedane dossiers per week gedaald ten opzichte van 2022, terwijl de omvang van de organisatie verdubbelde. Mede op basis van een eerder advies van ABDTOPconsult is het kabinet van plan om ook aanpassingen door te voeren in de structuur en samenstelling van de commissie.
 
Zo wil het kabinet een nieuwe voorzitter aanstellen die de herinrichting op korte termijn moet vormgeven en de commissie opnieuw gaat samenstellen. Ook is het de bedoeling dat de CWS een operationeel directeur krijgt die de slagkracht van de organisatie gaat verbeteren.

Meer uren

Daarnaast kiest het kabinet voor een kleiner aantal commissieleden dat juist meer uren gaat werken. Dit moet zorgen voor een efficiëntere werkwijze en een grotere beschikbaarheid waardoor meer ouders sneller kunnen worden geholpen. In de nieuwe werkwijze zal er meer voorbereidend werk worden gedaan door de (ambtelijk) schadejuristen zodat de commissieleden kunnen toetsen en voor consistentie kunnen zorgen.
 
Met de maatregelen wil het kabinet er ook voor zorgen dat de tevredenheid van ouders over de bejegening toeneemt door hen eerder te betrekken en de mogelijkheid te bieden een zienswijze te geven. Het kabinet hoopt daarmee ook het aantal ouders dat in bezwaar gaat te verminderen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids