Tijdelijke bonus om parttimers in kinderopvang meer te laten werken

Werknemers zouden weleens zelf de oplossing kunnen zijn voor het personeelstekort. In de zorg, kinderopvang en het onderwijs proberen werkgevers nu hun personeel te verleiden met meer uren werken in ruil voor een bonus. Dat lijkt, tot nu toe, zijn vruchten af te werpen. Dat meldt NU.nl.  

In het basisonderwijs gaat in april een pilot van start voor een meerwerkbonus bij veertien deelnemende scholen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt nog hoe zo’n bonus eruit moet komen te zien. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat 37 procent van de deeltijders in het basisonderwijs wel meer uren zou willen werken. 

Willen wel meer uren werken 

In de kinderopvang zijn ze ook aan het onderzoeken hoe het personeel, waarvan de helft minder dan 25 uur per week werkt, meer uren kan gaan werken. Uit onderzoeksresultaten blijkt ook hier  dat kinderopvangmedewerkers wel meer uren willen werken. Bij de buitenschoolse opvang (bso) gaat het zelfs om 68 procent. 

Voorwaarden 

Het kinderopvangpersoneel dat wel extra wil werken stelt ook bepaalde voorwaarden. Het moet namelijk wel financieel aantrekkelijk zijn om meer te gaan werken. En als het extra werken slecht bevalt, dan willen ze de uren weer terug kunnen geven. In de komende maanden wordt er in een proeftuin gekeken hoe kinderopvangorganisaties meer werken kunnen gaan stimuleren.

Vrouwen 

Vrouwen worden vooral gestimuleerd om meer te gaan werken. Deze week startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne waarin vrouwen uit de zorgsector met elkaar bespreken hoe de uitbreiding van hun aantal uren bevalt. Vrouwen werken vaker in deeltijd in de sectoren waar de grootste personeelstekorten zijn, zoals in de zorg en in het onderwijs. Vandaar dat de campagne zich voornamelijk richt op vrouwen. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk