Normal_shot-a-mother-reading-a-book-to-her-baby-at-home-2022-09-14-00-09-25-utc-min__1_

In Nederland zijn er zeven ouderparticipatiecrèches, waarvan er vijf in Utrecht zijn gevestigd. In Leidsche Rijn komt er binnenkort mogelijk nog één. Want ook ouders daar moeten eindeloos wachten op een plekje op de kinderopvang voor hun kinderen. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Het plan van de initiatiefnemers van de ouderparticipatiecrèche in Leidsche Rijn is om in september te beginnen. Ouders worden actief benaderd en ook is er overleg met basisschool Arcade over gebruik van een ruimte.

Vraag naar alternatieve opvang

Niet alleen de wachtlijsten spelen een rol bij de initiatiefnemers. Volgens Esther Santoe is er ook vraag naar alternatieve opvang, omdat ouders op de reguliere opvang bijvoorbeeld niet weten wat er gebeurt en er veel wisselende gezichten voor de groep staan. Ouders vangen elkaars kinderen op bij een ouderparticipatieopvang. Dit alles gebeurt op basis van onderling vertrouwen.

De ouderparticipatiecrèche is ook voordeliger dan de reguliere opvang: 2,65 euro per uur.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky