Deelname kinderen en baby's aan Rijksvaccinatieprogramma licht gedaald

De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is licht gedaald. Het gaat om een daling van 1 tot 2 procentpunt. Tijdens de corona-epidemie hebben de medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg veel moeite gedaan om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken en kinderen te vaccineren. Hierdoor is de daling beperkt gebleven. Dat staat in het rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021’. Dat meldt het RIVM.

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten. Het RIVM beschrijft elk jaar hoeveel kinderen zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk omdat een ziekte dan niet of minder vaak voorkomt. De vaccinatiegraad wordt elk jaar in de eerste week van maart vastgesteld.

Groepsvaccinaties 

De vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties is iets lager dan een jaar eerder. Dat kwam voor een deel doordat sommige vaccinaties door de corona-epidemie later zijn gegeven dan normaal. Zo zijn groepsvaccinaties uitgesteld. Ook moesten afspraken voor een vaccinatie soms worden verzet als een ouder of kind in isolatie moest. 

Daling 

Als we ook de vaccinaties meetellen die wat later zijn gegeven dan normaal, is de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties nog steeds iets lager dan een jaar eerder. Voor baby’s tot 2 jaar is het verschil dan nog ongeveer 1 procentpunt. Voor oudere kinderen is dat 1-2 procentpunt. Als de daling ook het komend jaar doorzet, dan is onderzoek nodig naar de oorzaak. Op basis van de uitkomsten kunnen er maatregelen worden genomen.

Persoonsgegevens 

Sinds 1 januari 2022 moet de Jeugdgezondheidszorg in het digitale systeem vastleggen of ouders (en/of het kind) toestemming geven om vaccinatiegegevens met persoonsgegevens door te geven aan het RIVM. Het RIVM heeft de persoonsgegevens nodig om de vaccinaties mee te kunnen tellen voor de vaccinatiegraad. Wanneer er geen toestemming wordt gegeven ontbreekt een deel van de benodigde gegevens. Het RIVM kan dan niet bepalen of de vaccinatiegraad verandert. Het grote aandeel vaccinaties waarvoor geen toestemming is geregistreerd (ongeveer 12 procent tot en met 12 mei 2022) is daarom een punt van zorg. Dit heeft op de huidige rapportage nog weinig invloed.

Door: Nationale Onderwijsgids